انجمن بدنسازی  و تمرینات قدرتی ایران

محل برگزاری : کرج

دوره بدنسازی کودکان (کرج) ( کرج )

شروع مدت زمان امتیاز ظرفیت باقی مانده قیمت
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ 3 30 امتیاز 100 نفر 650,000 تومان

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید

1-مراحل ثبت نام مى بایست بطور کامل در سایت انجام شود.
2- هزینه مربوطه به صورت آنلاین پرداخت می شود .
3- ده دقیقه پس از شروع کلاس از ورود به کلاس ممانعت بعمل خواهد آمد.
4- شهریه ثبت نام پس از شروع کلاس به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
5- وسایل لازم براى برداشتن یاداشت را به همراه داشتن باشید.
6- راس ساعت مقرر (پیش بینى هاى لازم براى ترافیک را بعمل آورید) در کلاس حضور داشته باشید.
7- یک جلسه غیبت منجر به عدم صدور حکم شرکت در کارگاه خواهد شد.
8- در کلاس از صحبت کردن با دیگران یا با تلفن همراه یا صرف خوراکى بشدت پرهیز کنید.
9- از ورود و خروج بیش از حد بطورى که نظم کلاس بر هم خورد بشدت پرهیز کنید.
10- سوالات خود را با استاد در پایان کلاس مطرح فرمائید.
11- در صورت اعلام شرکت در امتحان یا کار کلاسى انجام آن براى صدور حکم الزامى است.