کارگاه ها و دوره های پیش رو

عنوان توضیحات محل برگزاری تاریخ شروع امتیاز کارگاه بنر ثبت نام
دوره تربیت مربی فانکشنال ...
مشاهده توضیحات
مشهد ۱۳۹۹/۸/۲۱ 30 امتیاز ثبت نام
کارگاه برنامه نویسی و طراحی تمرین (آنلاین) ...
مشاهده توضیحات
سنندج ۱۳۹۹/۸/۰۸ 20 امتیاز ثبت نام
عنوان امتیاز ثبت نام
تربیت مربی فانکشنال (چابهار) 20 امتیاز ثبت نام
دوره تربیت مربی فانکشنال در رشت 20 امتیاز ثبت نام
دوره آموزشی تمرینات فانکشنال (ویژه بانوان ) 0 امتیاز ثبت نام
تربیت مربی فانکشنال در کرمان 0 امتیاز ثبت نام
دوره بدنسازی کودکان 20 امتیاز ثبت نام
کارگاه استروئید ها و پتید ها 0 امتیاز ثبت نام
کارگاه فانکشنال تراپی در تهران 2 امتیاز ثبت نام
دوره تربیت مربی فانکشنال در اصفهان 0 امتیاز ثبت نام
دوره تربیت مربی فانکشنال 20 امتیاز ثبت نام
دوره جامع تربیت مربی فانکشنال (تراپی - قهرمانی) 40 امتیاز ثبت نام
دوره مربیگری بدنسازی رشته های مبارزه ای 40 امتیاز ثبت نام
دوره تخصصی طراحی تمرین ویژه بانوان 0 امتیاز ثبت نام
کارگاه برنامه نویسی و طراحی تمرین 20 امتیاز ثبت نام
دوره جامع تمرینات فانکشنال (تراپی - قهرمانی) 40 امتیاز ثبت نام
دوره تربیت مربی فانکشنال 30 امتیاز ثبت نام
دوره تربیت مربی فانکشنال در کرمان تراپی قهرمانی 40 امتیاز ثبت نام
دوره تربیت مربی فانکشنال 30 امتیاز ثبت نام
کارگاه یک روزه تمرینات الکترونیک(EMS) 20 امتیاز ثبت نام
دوره تربیت مربی فانکشنال البرز 40 امتیاز ثبت نام
کارگاه تئوری و عملی یک روزه 20 امتیاز ثبت نام
دوره تربیت مربی کودکان اهواز 30 امتیاز ثبت نام
دوره تخصصی طراحی تمرین و برنامه نویسی 40 امتیاز ثبت نام
کارگاه برنامه نویسی و طراحی تمرین 15 امتیاز ثبت نام
کارگاه آی جیم 10 امتیاز ثبت نام
کارگاه برنامه نویسی و طراحی تمرین 20 امتیاز ثبت نام
دوره تربیت مربی فانکشنال 30 امتیاز ثبت نام
کارگاه های جامع تئوری و عملی طراحی تمرین 10 امتیاز ثبت نام
کارگاه مکمل شناسی و دوپینگ 20 امتیاز ثبت نام
کارگاه برنامه نویسی و طراحی تمرین 10 امتیاز ثبت نام
کارگاه جامع قدرت (شهریار) 10 امتیاز ثبت نام
دوره تربیت مربی فانکشنال 30 امتیاز ثبت نام
دوره بدنسازی کودکان (کرج) 30 امتیاز ثبت نام
اولین دوره مربیگری بین المللی حرفه ای 100 امتیاز ثبت نام
کارگاه مانیتورینگ تمرین (آنلاین) 0 امتیاز ثبت نام
کارگاه برنامه نویسی و طراحی تمرین قدرتی 0 امتیاز ثبت نام
تمرینات الکتریکی (EMS) 10 امتیاز ثبت نام
کارگاه جامع آنلاین اصول اسکات و ددلیفت 0 امتیاز ثبت نام
تربیت مربی بدنساز کودکان 10 امتیاز ثبت نام
کارگاه برنامه نویسی و طراحی تمرین (آنلاین) 20 امتیاز ثبت نام